if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
ZATVORITE

Više o nama

Konverzija hrane

Topigs Norsvin važi za efikasnog proizvođača svinjskog mesa. TOPIGS genetika daje najvišu konverziju hrane tokom celog ciklusa proizvodnje od prašenja do tovljenika. Cena hrane je najvažniji trošak u proizvodnji svinja, koji će u budućnosti rasti. Zbog toga je konverzija hrane najvažniji aspekt u proizvodnji svinja. Naša genetika je najefikasnija po pitanju konverzije hrane, jer naše krmače i tovljenici imaju dobru konverziju hrane i nisku stopu smrtnosti.

Ostali aspekti uticaja konverzije hrane:

Dugovečnost krmača:

TOPIGS krmače su lake za održavanje, one su jake i proizvode legla sa velikim brojem prasadi tokom života.

Efikasna laktacija i plodnost:

Rezultat TOPIGS programa za uzgoj krmača daje veliki broj prasadi po leglu i dobru laktaciju.

Vitalna prasad i tovljenici:

Više od 10 godina TOPIGS razvija uzgoj vitalnih prasadi. Rezultat toga su ujednačena i vitalna prasad.

Niska stopa smrtnosti tovljenika:

TOPIGS svinje su vitalne, što znači da imaju nisku stopu smrtnosti i visoku konverziju hrane.