if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
ZATVORITE

NAŠI PROIZVODI

Linije krmača

Topigs 20

Topigs 20 je krmača laka za održavanje i kroz mali broj prašenja rađa veliki broj prasadi. Topigs 20 je roditeljska krmača, koja tokom svog produktivnog života proizvodi veliki broj tovljenika visokog kvaliteta.

  • Visoka plodnost:veliki broj prasadi po leglu
  • Odlične majčinske karakteristike
  • Jake i mirne, pouzdane noge
  • Proizvodnja vitalnih prasadi, sa velikim dnevnim prirastom i dobrom konverzijom hrane

Topigs 40

Topigs 40 ima visok unos hrane i proizvodi veliki broj tovljenika koji imaju veliki prirast i daju polutke visokog kvaliteta. Topigs 40 je jaka i vitalna roditeljska krmača, koja takođe ima dobru efikasnost čak i na toploj klimi.

  • Snažna krmača, izvanredan unos hrane
  • Ima dobre performanse čak i pod nepovoljnim uslovima
  • Ne treba joj puno prašenja
  • Dobra iskorišćenost, jake noge i velika ujednačenost krmača, dobar estrus
  • Ekonomična proizvodnja prasadi koji postaju jaki tovljenici sa visokim postotkom postotkom mesnatosti.