CCPS investicije

CCPS investicije

Topigs Norsvin proširuje svoj CCPS program. CCPS označava Kombinovanu Ukrštenu i Čistorasnu Selekciju. Tradicionalni uzgojni programi tokom selekcije koriste performanse čistokrvnih linija za procenu uzgojnih vrednosti čistokrvnih životinja. Takođe je i to dobro poznato, da učinkovitost čistokrvnih životinja ne može uvek biti u potpunosti u korelaciji sa ukrštenim životinjama.
Pojedine osobine čistorasnog uzgojnog okruženja ne podudaraju se jedan na prema jedan sa proizvodnim okruženjem naših partnera. Genetičari Topigs Norsvina su izračunali korelaciju izmežu čistokrvnih is ukrštenih životinja po pitanju jedne tako važne osobine, kao što je unos hrane. Ova korelacija je 71%-na.
U cilju toga, da što više opslužimo naše partnere, Topigs Norsvin je uneo u procenu uzgojnih vrednosti podatke i sa farmi koje proizvode robu. Mi smo to već počeli devedesetih godina. Trenutno u programu postoje podaci o 50.000 ukrštenih tovljenika koji imaju poznato poreklo. Uvođenje genomske selekcije u uzgojni program čini upotrebu podataka ukrštenih životinja još učinkovitijom.
CCPS program je nedavno proširen. Holandski Kerssies & Spreeuwenberg i kanadski Blumengart Colony CCPS krda proizvode sa ukrštavanjem TN70 x Tempo. Skoro je ubačena u proizvodnju jedna štala u Mijnheeru koja je osposobljena za obeležavanje pojedinačnog unosa hrane. Ova farma koja se nalazi u Holandiji proizvodi TN70 x Top Pi životinje.
Sa ovim novim lokacijama možemo da razvijamo CCPS program i našim partnerima možemo da ponudimo svinje najboljeg mogućeg kvaliteta. Ukoliko bi ste želeli da saznate više o našem CCPS programu, molimo Vas da se interesujete u našoj kancelariji u Budimpešti.

Više vijesti