Nemački test za finalni proizvod: Top Pi je najbolji prema AutoFOM-u

Nemački test za finalni proizvod: Top Pi je najbolji prema AutoFOM-u

Topigs Norsvin Top Pi terminalni nerasti su dobili najviše bodova na AutoFOM-ovom ispitivanju (uređaj koji se koristi za automatsko, ultrazvučno određivanje kvaliteta i ocenjivanje tovljenika na klanici). To je krajnji rezultat nemačkog Landwirtschaftskammer NRW testa za tovljenike kao finalni proizvod. Finalni proizvod Top Pi prema kategorijama kvaliteta Westfleisch-a je za 1,20 €-ra, dok je prema kategorijama kvaliteta Tönnies-a za 1,10 €-ra postigao bolju cenu, nego prosek kod testiranja. Kod svake majčinske linije koja ja korišćena na testiranju Top Pi finalni proizvod je imao najbolji rezultat na AutoFOM-vom ispitivanju u odnosu na ostale linije koja su učetvovale u testiranju.
Sa jedne strane najbolji rezultat na AutoFOM-u i najbolja srazmera u proizvodnji, a sa druge strane najbolji dnevni prirast i učinkovita konverzija hrane kod tovljenika je dala rezultat, da su Top Pi potomci postigli najvišu maržu kod hrane. „Predano radimo na razvoju Top Pi-ja zato, da obezbedimo najbolju maržu za naše proizvođače” kaže poslovođa nemačkog Topigs Norsvina Eduard Eissing. Jako se radujemo, da je test za finalni proizvod potvrdio, da naši napori na polju uzgoja obezbežuju dodatni profit za naše partnere.
Topigs Norsvin će i dalje da ulaže u uzgojni program Top Pi preko genomske selekcije i novih tehnologija. To potvrđuje i primerom nukleus farma koju smo 2016-te pokrenuli u Nemačkoj. Ova farma će funkcionisati uz kompletnu genomsku selekciju, beležiće se pojedinačni unos hrane, vršiće se celokupna merenja vitalnosti i prirasta, i uvešće se nova tehnologija fenotipizacije za određivanje mesnatosti uz pomoć CT analize.
Na testu za finalni proizvod tovljenika u Nemačkoj su uporedili 4 Pietren linije. Sa spermom koja potiče od tih linija na 6 farmi su oplođivali jedinke od 4 različite linije krmača. Oplođivanja su vršili u maju 2014. godine, a tovljenike kao finalni proizvod su tovili na Haus Düsse test stanici i zaklali su ih na klanici Westfleisch-a.

Više vijesti