Norsvin Duroc

Norsvin Duroc

Norsvin Duroc je snažna, produktivna i nemasna terminalna očinska linija. Norsvin Duroc daje prasad koja su vitalna i imaju visoki dnevni prirast.

  • Vitalna prasad sa visokim postotkom mesnatosti
  • Dobra konverzija hrane
  • Visok kvalitet mesa
  • Uzgoj CT tehnologijom