if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
ZATVORITE

Naši proizvodi

Talent

Talent

Talent nerast je odličan za integrisanu proizvodnju od prašenja do tovljenika koji koristi sistem ishrane ad libitum i ima potrebu za efikasnim tovljenicima za tržište svežeg mesa. Talent daje prasad koja imaju visoki prirast i daju polutke dobrog kvaliteta.

  • Efikasno potomstvo kombinovano sa visokim dnevnim prirastom i dobrom konverzijom hrane
  • Potomci su pogodni za ishranu po sistemu ad libitum
  • Jednaki i vitalni tovljenici
  • Dobra mesnatost i odlične šunke
  • Izvrsne polutke i kvalitet mesa