Konverzija hrane

Konverzija hrane

Topigs Norsvin važi za efikasnog proizvođača svinjskog mesa. TOPIGS genetika daje najvišu konverziju hrane tokom celog ciklusa proizvodnje od prašenja do tovljenika. Cena hrane je najvažniji trošak u proizvodnji svinja, koji će u budućnosti rasti. Zbog toga je konverzija hrane najvažniji aspekt u proizvodnji svinja. Naša genetika je najefikasnija po pitanju konverzije hrane, jer naše krmače i tovljenici imaju dobru konverziju hrane i nisku stopu smrtnosti.

Ostali aspekti uticaja konverzije hrane:

Dugovečnost krmača:

TOPIGS krmače su lake za održavanje, one su jake i proizvode legla sa velikim brojem prasadi tokom života.

Efikasna laktacija i plodnost:

Rezultat TOPIGS programa za uzgoj krmača daje veliki broj prasadi po leglu i dobru laktaciju.

Vitalna prasad i tovljenici:

Više od 10 godina TOPIGS razvija uzgoj vitalnih prasadi. Rezultat toga su ujednačena i vitalna prasad.

Niska stopa smrtnosti tovljenika:

TOPIGS svinje su vitalne, što znači da imaju nisku stopu smrtnosti i visoku konverziju hrane.