TN Tempo

TN Tempo

TN Tempo nerast daje vitalno potomstvo. Potomci Tempa imaju visoki prirast, i snažni su od rođenja do kraja proizvodnje. Imaju dobru konverziju hrane i nisku stopu smrtnosti.

  • Visoka otpornost i snaga
  • Veliki broj živorođenih prasadi po leglu
  • Jaka, ujednačena prasad sa brzim prirastom
  • Visok unos hrane i visoke performanse čak i pod nepovoljnim uslovima
  • Idealni za restriktivnu i tečnu ishranu
  • Dobre šunke i meso izvrsnog kvaliteta