Topigs 20

Topigs 20

Topigs 20 je krmača laka za održavanje i kroz mali broj prašenja rađa veliki broj prasadi. Topigs 20 je roditeljska krmača, koja tokom svog produktivnog života proizvodi veliki broj tovljenika visokog kvaliteta.

  • Visoka plodnost:veliki broj prasadi po leglu
  • Odlične majčinske karakteristike
  • Jake i mirne, pouzdane noge
  • Proizvodnja vitalnih prasadi, sa velikim dnevnim prirastom i dobrom konverzijom hrane